Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Andrychowie

ul. Batorego 24, 34-120 Andrychów

 

Ochrona Danych Osobowych/RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) przesyłamy następującą Klauzulę informacyjną:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka  z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24, zwany dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: 34-120 Andrychów, ul. Batorego 24, email: kszymanski@zgk.andrychow.pl  lub telefonując pod numer: 33 875 36 61 wewn. 512; 509 194 009.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w czasie realizacji umowy i przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobom trzecim do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, prawo do wycofania zgody, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa UODO.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
 10. Niniejsza klauzula obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

 

 

 

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 300
Utworzono dnia: 19.06.2018
Dokument wprowadził:
Krzysztof Szymański
Dokument opublikował:
Krzysztof Szymański
Dokument wytworzył:
Krzysztof Szymański
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Andrychowie

Historia publikacji

 • 11.10.2019 13:16, Krzysztof Szymański
  Edycja strony: Ochrona Danych Osobowych/RODO
 • 19.06.2018 08:56, Krzysztof Szymański
  Dodanie strony: Ochrona Danych Osobowych/RODO